Skip to main content

Kom og besøg os i det genskabte brunkulsleje – ved levendegørelse køres med alle de gamle maskiner og der graves noget kul.

Levendegørelse er : d. 4-6, d. 2-7, d. 6-8 og d. 3-9, alle dage kl. 14.00.

Entre : voksne, 50,- kr. – børn og medlemmer, gratis

Særskilte arrangementer kan bestilles – 

Laurits Mosegaard Abildåvej 14, 6973 Ørnhøj tlf. 22 15 41 71               

l.mosegaard@live.dk